Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću u osnovi svih svojih nastojanja usmjerenih na unaprjeđenje procesa suočavanja s prošlošću kontinuirano se  susreće s   otporom na širem društvenom planu, unutar velikog dijela znanstvene zajednice te na individualnoj razini.

Ratni zločini, likvidacije političkih protivnika, povrede osnovnih ljudskih prava i sloboda, konfiskacija i nacionalizacija imovine, različiti oblici diskriminacije, delikt mišljenja, zloupotreba moći dio su nacionalne povijesti mnogih država. U političkoj i kulturnoj memoriji ta povijest vrlo često biva prerađivana, selektivno interpretirana, ideologizirana i instrumentalizirana, a sve u svrhu zaštite političkih interesa određenih društvenih grupa koje su se u određenom trenutku nalazile na pozicijama moći.   Osobito je to mukotrpan proces u društvima koja u svojoj tradiciji imaju duža razdoblja autoritarne prošlosti te su članovi takvih društava tijekom jedne ili više generacija, aktivno ili pasivno podržavali određeni sustav. Tu kao jedan od izvora otpora prepoznajemo  odbijanje preuzimanja dijela odgovornosti za činjenja ili nečinjenja koja su prouzročila nasilje i patnju drugih  članova zajednice.  Nasljeđe Drugog svjetskog rata, Rezolucije Informbiroa i Golog otoka, društvenih i političkih pokreta 68', 71', nemira na Kosovu 81'  do ne tako davnih ratnih sukoba 90-ih tijekom kojih je ubijeno više od stotinu tisuća ljudi, a još uvijek se traga za desetcima tisuća, i dalje se sustavno potiskuje i gura na margine društvenog interesa. Ukoliko interes pak postoji, redovito je upregnut u apologiju određenih povijesnih ličnosti i događaja, dok se suprotstavljena strana i njezini predstavnici  anatemiziraju.. Na taj način kontinuirano svjedočimo pokušajima instrumentalizacije ljudskog sjećanja, kako na razini osobnih sjećanja tako i kroz kolektivnu memoriju. Povijesni revizionizam i/ili povijesni negacionizam usmjeren na iskrivljavanje povijesti kako bi se pojedine događaje prikazalo u više ili manje negativnom smislu, u zemljama bivše Jugoslavije izrazito su prisutni.