Creating understanding of the WWII in the Balkans and Europe – contribution of exhibitions - selected papers (2016)
Stigma totalitarizma – antitotalitarni diskurs u funkciji diskreditacije levice (AKO, Novi Sad 2014.)

Zbornik problematizira strategije delegitimizacije lijevih aktera i diskursa kroz anti-totalitarnu paradigmu.

Preuzmi

Društvena promjena kroz objektiv Mirovnih studija (CMS, Zagreb)

Publikacija je zamišljena kao doprinos razumijevanju i poticanju društvene promjene. Tekstovi u publikaciji odabrani su kao veza teorijskog pogleda na strukturno nasilja i deskriptivnih prikaza praktičnih nastojanja društvene promjene prema izgradnji mira.

Preuzmi

Istraživački izvještaj - zastupljenost i indikatori diskriminacijskih i ksenofobičnih stavova u RH (CMS, Zagreb, 2013.)

Publikacija Centra za mirovne studije problematizira prisutnost diskriminacijskih i ksenofobičnih stavova u hrvatskom društvu.

Preuzmi

Primjena antidiskrimacijskog zakonodavstva u praksi (Centar za mirovne studije, Zagreb, 2011.)

Publikacija Centra za mirovne studije objašnjava praktičnu primjenu antidiskriminacijskih zakonskih riješenja.

Preuzmi

Perspectives Southeastern Europe #3: Captured states in the Balkans (HBS, Sarajevo, 2017.)

The international community, especially the EU an its member states, seems clumsy and even over-burdened in light of the recklessly proceeding patronage networks in the Balkans: The approach of local ownership which has been propagated for a long while is dangerously ignoring the real balance of power in those countries. How could citizens deal with very diffuse networks, if there are no intact correctives, no free, no independent justice?

Preuzmi

Tricky Business: Space for Civil Society in Natural Resource Struggles (HBS, Berlin, 2017.)

Previously intact ecosystems are being sacrificed to satisfy this hunger for resources. Thousands of people are losing their livelihoods as a consequence. But citizens, organized civil society, and affected communities worldwide are pushing back against these developments.

Preuzmi

Građansko i političko učešće mladih / psihološki pristup (FES, Banja Luka, 2017.)

U monografiji, Građansko i političko učešće mladih: Psihološki pristup, predstavljen je pokušaj autora da, prije svega iz ugla psihologije, daju određene odgovore na neka važna pitanja o učešću mladih u društvu.

Preuzmi

Lost in democratic transition (FES, Sarajevo, 2015.)

Slabo povjerenje u političke i društvene institucije i visoku razinu nezadovoljstva utvrdila jestudija Zaklade Friedrich Ebert o mladima iz osam zemalja jugoistočne Europe.

Preuzmi

Izgubljeno u tranziciji. Kritička analiza procesa društvene transformacije (Rosa Luxemburg Stiftung, Beograd, 2011.)

Zbornik predstavlja pokušaj kritičkog preispitivanja „tranzicije“. Odakle dolaze i kako se upotrebljavaju koncepti „tranzicije“ i „transformacije“? Šta predstavlja i šta donosi „tranzicija“ u socioekonomskoj sferi? Koje su odlike „novog sistema vrednosti“ u društvima u „tranziciji“? Na koji način se tranziciona društva odnose prema svojoj „socijalističkoj“ prošlosti i kakva se anticipacija budućnosti krije iza tih specifičnih odnosa? Na koji način su se promenila društva i pojedinci u njima tokom više od dve decenije? Postoje li alternative i otpori tranzicionim procesima?


Preuzmi


Društvo u pokretu (Cenzura, Novi Sad, 2009.)

Zbornik radova obuhvata istraživanje događanja 1968. godine i novih socijalnih pokreta koji su nastali pod njihovim uticajem. Koji su razlozi vodili revolucionarnim previranjima 1968. i na koji način je svetski talas bunta prošao kroz Jugoslaviju. Kakve su političke, kulturne, ideološke i druge posledice ostale iza njega. Na koji način nastaju i razvijaju se novi socijalni pokreti u Jugoslaviji u toku 1970-ih i 1980-ih godina. Kakve su bile aktivnosti novih socijalnih pokreta u razdoblju krize i ratova u Jugoslaviji i nakon njih?

Preuzmi

Antifašizam pred izazovima savremenosti (Alternativna kulturna organizacija, Novi Sad, 2012.)

Jedno od osnovnih pitanja koje se nalazi u fokusu ovog zbornika, jeste koji su to savremeni izazovi pred kojima se našao antifašizam, pre svega, u Srbiji i na koje bi sve načine na njih moglo da se odgovori.

Preuzmi


Od radničkih borbi ka socijalnom pokretu (UG Ravnopravnost, Zrenjanin, 2013.)

Zbornik "Od radničkih borbi ka socijalnom pokretu" ima za cilj da pruži polazne okvire za razmenu iskustava i umrežavanja onih koji ne pristaju da budu objekti tranzicije, već traže odgovor na čemu ona počiva.

Preuzmi

Akteri bez društva - Uloga civilnih aktera u postkomunističkim promjenama (HBS, Zagreb, 2009.)

Ova studija predstavlja pokušaj analitičkog osvrta na dva desetljeća razvoja civilnog društva na zapadnom Balkanu nakon 1989. godine.

Preuzmi

Aktivizam i mreže (HBS, Zagreb, 2013.)

“Social networks“ su toliko dio današnjeg svijeta da ih ne treba posebno predstavljati. Od neizbježnog Facebooka, preko ADHD Twittera i poslovnog LinkedINa do hipsterskog Instagrama i novijih čuda poput  Vinea - društvenim medijima smo okruženi čak ako ih ne koristimo, u popularnoj kulturi i svakodnevnim razgovorima.

Preuzmi

Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku (HBS, Sarajevo, 2014.)

Knjiga skicira ženska udruživanja i individualne napore žena, u prethodnih 100 godina i više, smještajući ih u šire socijalne, pravne, ekonomske i kulturne bh. političke kontekste.

Preuzmi

Građani/ke u kolektivističkoj ideologiji (Centar za političke studije, Sarajevo, 2013.)

Sociološko-pravna analiza položaja “Ostalih” u Bosni i Hercegovini

Preuzmi

Shrinking Spaces in the Western Balkans (HBS, Sarajevo, 2016.)

Publikacija "Shrinking Spaces in the Western Balkans" govori o globalnom fenomenu sužavanja prostora djelovanja aktera civilnog društva u društvima Zapadnog Balkana.

Preuzmi

Priručnik Kako kreativno pristupiti nastavi povijesti (Documenta, Zagreb, 2017.)